pixel

Категория: димоотвеждане

ekotherm

Иновативните електростатични филтри GreenEcoTherm, гарант за по-чист въздух

Замърсяването на атмосферния въздух вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха намаляха значително през последните десет години, което доведе до подобряване качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още...

Енергоспестяваща вентилация с рекуперация

Около половината от световната консумация на енергия в сградите се изразходва за отопление, вентилация и климатизация според Международната агенция по енергетика IEA (International Energy Agency). В съвременните добре изолирани сгради разходите за вентилация понякога надвишават тези за отопление. Мерките, които се прилагат за повишаване на енергийната ефективност са много видове и всички имат различен ефект.

Оптимална вентилация – здравословен микроклимат

До 90% от времето си прекарваме в затворени пространства, затова е много важно да се осигури благоприятна въздушна среда. Всяко помещение се нуждае от добър обмен на вътрешен и външен въздух. При лоша вентилация рязко се влошават параметрите на микроклимата в помещенията. Най-често срещаните последствия са застоял въздух, неприятни миризми, висока влажност, създаване на условия за образуване на плесени.

Вентилаторна техника 2.0. Напредъкът на ЕС – двигателите

Електронно комутираните вентилаторни двигатели са на път да се превърнат в стандарт във вентилационната техника: те осигуряват безстепенно, плавно, почти линейно регулиране през целия обхват на работните честоти, предлагат значително по-високи КПД, работят без износване и без необходимост от поддръжка. Освен това дори още днес изпълняват бъдещите изисквания на ErP 2013 и ErP 2015. Вероятните по-високи инвестиционни разходи ще се възвърнат за съвсем кратко време въз основа на максимално ефективния начин на работа.

Интелигентна климатична и вентилационна система за логистични центрове и еднообемни многофункционални сгради

Цялостна система от един източник. Ховал, международна компания с дългогодишен опит в областта на отоплението и климатизацията, е разработила цялостно решение за отопление и вентилация на логистични халета с всякакви размери и височини. Тази изцяло завършена система се състои от следните модули:- отопление, охлаждане, вентилация- контролна система за управление по зони.

Интелигентни климатични и вентилационни решения от Топлик Ко

За задоволяване нуждите на българския потребител фирма ТОПЛИК КО ООД предлага пълен пакет от услуги: проектиране, изграждане и поддръжка на високоефективни отоплителни, климатични и вентилационни инсталации. Приоритет в практиката на компанията винаги е бил изборът на висококачествени и сигурни съоръжения за изпълнение на интелигентни и новаторски инженерни решения.

Енергийна ефективност … с помощта на по-добър контрол на качеството на въздуха във вентилационни и климатични системи

Често се говори за контрол на качеството на въздуха, но много рядко той се прилага действително на практика. При това той допринася много за намаляване на експлоатационните разходи на вентилационните и климатични системи. Въпреки че още от 1916 насам се правят предложения за контрол на CO2, технологиите досега са били твърде скъпи за достигане на поставените цели, а цените на енергията твърде ниски, поради което развитието в тази насока е било незначително. Днес обаче високите цени на енергията правят контрола на CO2 реална потребност, а модерните технологии дават възможност това да стане едно наистина просто приложение.

Бърз ремонт на комина със системата ew + EW/FU

Всеки, който някога се е радвал на огъня в камината, знае: за да може пламъците да горят буйно, коминът трябва да „тегли”. Това означава: горещите димни газове да се издигат бързо нагоре в комина и така да създават понижено налягане в основата му, което от своя страна да изсмуква нагоре прииждащите димни газове. Ако това не функционира, огънят не може да се разгори, димните газове се натрупват и предизвикват задимяване на стаята.Това, което важи за камината, е в сила и при отоплителните системи.