pixel

Категория: горелки

Зелените горелки Riello

Моноблокови газови Low NOx горелки от серия RS-310-410-510-610-810-1000-1200 M BLU с термичен диапазон дo 12 MW. В отговор на световните мерки за опазване на околната среда и намаляване изхвърляните вредности в атмосферата, една от основните тенденции в разработките на Riello е постоянното търсене на технологични иновации за намаляване...

riello

Riello – тайната зад успеха на едно партньорство

Много реализирани обекти с доволни клиенти – това е резултатът от партньорството между фирмите ”Калория” и „Еко Газ Инженеринг“. ”Калория” е официален представител за България на Riello – световен лидер в конструирането и производството на горивна техника. “Калория” има изградена мрежа от инженерингови фирми в цялата страна на...

Riello

Най-новото поколение водородни горелки на Riello – проектирани в отговор на устойчивия енергиен преход

Целта на Европейската комисия да отговори на продължаващото изменение на климата е ясна: декарбонизиране. Планът „Fit for 55“ от юли 2021 г. има за цел да намали емисиите на CO2 с 55% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г. чрез увеличено използване...

Горелките за биогаз на Riello – важен етап в постигането на екологична устойчивост

В продължение на много години Riello участва в предлагането на решения за изгаряне на биогаз, като активно подкрепя разпространението на този възобновяем енергиен източник. Специфичните модели горелки Riello са подходящи за изгаряне на биогаз от един източник или за изгаряне на горива от двоен източник, биогаз...

riello

LOW NOx моноблокови комбинирани горелки

Моноблоковите комбинирани горелки от тази серия са резултат от интензивни дейности по техническите изследвания и значителни инвестиции, извършвани през последните години, които позволиха ново, по-високо ниво на технологично развитие. Забележителните резултати от производителност, качество и надеждност сега са събрани от създаването на тази нова серия комбинирани...