Категория: котли и бойлери

Колко ще спестите, ако инвестирате в иновативни кондензни котли?

Независимо от това дали става дума за обществени сгради, еднофамилни къщи или големи индустриални обекти – детерминанти на модерността са ниските експлоатационни разходи и минимално въздействие върху околната среда. Новите сгради се проектират и изпълняват по новите стандарти за спестяване на енергия, дори като пасивни сгради, където много по-малко енергия се използва за отопление, отколкото преди няколко години.

Стоманени водогрейни котли Riello RTQ 3S

Ефективност *** според Европейската директива ЕИО 92/42, гарантираща ниски експлоатационни разходи. Когато котлите се комплектоват със сертифицирана горелка, отговарят на изискванията на Директивата за природния газ 2009/142/CE, на Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/CE и Директива за ниско напрежение 2006/95/CE.Серия стоманени котли RIELLO RTQ 3S са продукт на съвременно производство, интензивни проучвания и натрупан дългогодишен опит в изследователските лаборатории на RIELLO Group.

Bisolid N – триходов стоманен водогреен котел с висок КПД

Екотерм Проект има удоволствието да ви представи иновативния и изключително ефективен стоманен водогреен котел Bisolid модел N. Този топлинен източник е подходящ за отоплението на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи, публични сгради и помещения, производствени цехове и други подобни обекти, като осигурява отоплителна мощност в широк диапазон от 20 до 80 kW.

Bisolid Automat- новият котел на комбинирано гориво

Максимална ефективност съчетана с максимална ефикасност – това е принципът на създадения от фирма „Екотерм Проект“ нов котел Bisolid Automat. Този продукт дава възможност на потребителите да използват дърва или дървесен чипс като допълнително резервно гориво към дървесните пелети, в зависимост от нуждите и потребностите си, като предоставя КПД от 86% благодарение на високоефективния тръбен топлообменник.

Модулен кондензен подов котел Alu Pro Power

Котелът Alu Pro Power се състои от каскада от независими топлинни модули, всеки по 75 kW, свързани последователно, което осигурява най-добра адаптация към исканата топлинна мощност и гарантира максимална надеждност и спокойствие.Котелът Alu Pro Power e кондензен котел осигуряващ захранване на системите за отопление, а при монтаж на обемен бойлер осигуравя и производство на битова гореща вода.

Тангра споделя опит: вентилационни, климатични и технологични инсталации във винарски изби

На база дългогодишния си опит в изграждането на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации в различни производства, фирма Тангра споделя опита си в изпълнението на винарски изби в България. Всеки такъв обект има свои изисквания относно поддържането на параметрите на микроклимата през целия производствен процес.

Изборът на удачен водонагревател

Изборът на подходящ водонагревател в една отоплителна или соларна система е в основата на безпроблемната работа на цялата инсталация и постигане на желания комфорт.Едно от първите неща, които трябва да се съобразят, е предназначението на уреда и типа вода, която ще циркулира в него – дали ще бъде питейна или за отопление. Тук отвяряме скоба, че в някои наредби изрично е записано водосъдържателят на уреда да бъде от неръждаема стомана, нещо което е основополагащо в последващите етапи.

Няколко причини да изберете кондензационен котел от гамата Combi-Tech R2K на Radiant

Предстои Ви да закупите нов газов котел за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ) или да замените стария. Целта на тази публикация е да насочи вниманието Ви към някои основни характеристики и параметри, на които да обърнете внимание при Вашия избор.Имайте предвид, че от тази година влезе в сила Европейска директива, касаеща енергийната ефективност на газовите котли.