Категория: нафтово стопанство

Филтри и арматура за нафта от Овентроп

Oventrop е водещ световен производител на различни видове филтри за нафта – за двутръбни системи, филтри с връщащо заханване и филтри за еднотръбни системи в различни размери. Фирмата предлага богат избор на филтърни патрони за различни приложения, което гарантира безпроблемна работа на отоплителната инсталация на нафта.

Патенти на Cuenod – водещ производител на нафтови, газови и комбинирани горелки

Система AGP® (система за регулиране съотношението газ-въздух). Системата AGP®, разработена и внедрена от CUENOD, обезпечава:- Отлична стабилност на състава на газовъздушната смес;- Постоянно високо съдържание на СО2 в целия мощностен диапазон на горелката;- Точен контрол на постъпването на остатъчния въздух, който осигурява работа с висок КПД, особено, що се касе до кондензационните котли.Системата AGP® измерва: