Категория: подово отопление

Нагревателни кабели и елементи на Lorenzoni

През месец юли беше подписано споразу-мение между България Терм ООД и итали-анската фирма Lorenzoni Srl за изключи-телно представителство на територията на страната.Lorenzoni е семейна фирма с 55 годишна история. Гамата продукти включва нагрева-телни кабели с приложение в битовия, обществения и индустриалния сектор, както и нагревателни елементи, предназначени за индустрията.

Лъчистото отопление намира все повече приложения

С навлизането на нови системи за отопление, изборът на отоплителна система става все по-труден, особено без консултация със специалист. Постепенно конвенционалните електрически уреди са изместени от по-ефективни, икономически по-изгодни и лесно приложими системи. Един употребяван в миналото метод – подовото и стенното отопление сега отново се възражда, посредством лъчистото отопление с кабели,

Доморадиант – предварително монтиран модул за подово и стенно отопление на Watts industries

Отоплението на помещения с подово лъчисто отопление без съмнение не е една съвременна техника: документи и археологични разкопки ни предоставиха свидетелства, че такъв вид отопление е било използвано от древните египтяни, гърци и римляни още преди две хиляди години. От тогава

Софтуерни програми от Овентроп в помощ на проектанта

Овентроп е водещ световен производител на арматура, регулатори и системи за отоплителната техника. Компанията има няколко софтуерни програми, които посрещат нуждата на потребителите при изчисляване на отоплителни системи, системи за водоснабдяване и за соларна енергия.

Компоненти за лъчисто и в частност водно подово отопление и охлаждане от Herz

Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите на компоненти за отоплителни инсталации. Дългогодишния опит в развойната дейност и производството са издигнали продуктите на фирмата до качествени нива прилягащи на най-изявените в бранша. Една от областите, в която HERZ също предлага решения на високо ниво е водното лъчисто отопление и охлаждане.

Продуктова гама за подово отопление от Овентроп

В днешно време все повече се търсят начини за енергоспестяване, което се дължи не само на непрекъснато покачващите се цени на горивата, а и на стремежа за опазване на околната среда. Именно поради тези причини повърхностното отопление и охлаждане придобива все по-голямо значение при избора на отоплителна или охладителна система, било то за ново строителство или при реновиране на стари сгради.