Категория: промишлени системи

Индустриално повърхностно отопление

Системите за повърхностно отопление все по-често се монтират в нови индустриални халета за ефективено отопление. Ниските температури на топлоносителя са изключително предимство на системата и освен всичко, позволяват оползотворяването на рекуперация. Изолацията на системата е важен компонент на подовото отопление и намалява топлопреноса към земята. Тя трябва да отговаря на изискванията на стандарта DIN EN 13163 за термични изолационни материали за сгради.

Трансформиране на остатъчната топлина в електроенергия

С цел да отговори на потребностите на пазара, нашият партньор, италианската фирма Zuccato Energia, внедри в производство два нови модела на ORC когенератори с електрическа мощност 30 и 40 kWe.ORC когенераторите позволяват на предприятия, разполагащи с отпадна топлина (повече от 300 kW) да се превърнат в производители на електроенергия,

Енергийна ефективност, удобство и комфорт в новооборудваната демонстрационна зала на направление сградни технологии на Siemens

Някои от най-съвременните системи за интелигентно управление на ОВК, осветление, щори и контрол на достъпа, предлагани от Siemens, вече могат да бъдат разгледани в централата на Siemens България благодарение на новооборудваната демонстрационна конферентна зала на направление Сградни технологии.

Проектът „Микадо Хаус“ – Система за отопление и битова гореща вода в нова интересна пететажна сграда

Консултантската инженерна компания MidtConsult A/S от Хернинг работи по много от престижните строителни проекти в страната. В продължение на повече от 20 години компанията избира Gemina Termixa A/S, член на семейството на Данфосс, като предпочитан доставчик на топлофикационни абонатни станции, както за малки, така и за големи строителни проекти в цяла Дания.

Hoval с поредно цялостно системно ОВК решение!!!

Сградата на ABB печели награда „Сграда на годината 2013“ в България, „Инвеститор на годината 2013 и бе удостоена с „Награда на германската икономика в България 2013“ за непрекъснато развитие на производствени дейности в страната.Производственото хале на ABB се намира в индустриалната зона на Раковски, в района на Пловдив и произвежда компоненти за ниско и средно напрежение, а в него работят повече от 800 служители.

Нискотемпературни топлофикационни абонатни възли с малка термопомпа за производство на битова гореща вода

В този доклад представяме и анализираме възможността за използване на топлофикационни абонатни възли с микро термопомпа за подготовка на битова гореща вода в нискотемпературни (40°C) топлофикационни мрежи.Предлагаме на вниманието ви абонатен топлофикационен възел с миниатюрна бустер термопомпа с висока ефективност (коефициент на преобразуване 5,3) за повишаване на температурата на топлофикационната вода за подгряване на БГВ.

Вдъхнете нов живот на Вашата сграда

При растящите цени на енергията и повишаването на стремежа към комфорт и по-добро управление на жилищните пространства, изискванията към отоплителните системи чувствително нарастват.В Данфосс осъзнаваме важността на тези въпроси и модернизирахме напълно начина, по който се осъществява, доставя и регулира битовото отопление и производството на гореща вода.

Открийте прогреса в областта на отоплителната ефективност и регулирането

EvoFlat на Данфосс е цялостно решение за топлопредаване с цел производство на битова гореща вода и отопление в апартаменти и многофамилни жилищни блокове, при което се използва децентрализирана отоплителна мрежа.Абонатните станции EvoFlat се доставят с всички необходими компоненти и инсталирането им е лесно.