Категория: регулатори

Апартаментната абонатна станция на Данфосс

Апартаментната абонатна станция на Данфосс представлява самостоятелно и готово за монтаж съоръжение, включващо компактен пластинчат топлообменник с високо КПД и осигуряващо индивидуален контрол на температурата и мигновено подаване на битова гореща вода при нужда. Концепцията на децентрализираната система я прави независима от източника на енергия. Тя е гъвкава и може да се използва с всеки източник на енергия в сградата. Това се счита за привлекателна и икономически изгодна алтернатива на традиционните отоплителни системи с котелни източници в мазето и/или електрически водоподгреватели.

Модерният начин на живот – стремеж към комфорт

От дълги години се разработват продукти за отоплителни и охладителни системи, но до скоро регулаторите за контрол на комфорта в нежилищни сгради не бяха във фокуса на вниманието, тъй като те изискваха отделни търговски канали. Ролята на електронните стайни регулатори като част от търговската стратегия, свързана с регулаторите за контрол на комфорта, се засили и наред със съществуващите термостати за отоплителни и охладителни системи се пристъпи към създаването на нова гама електронни стайни термостати.

Системи за управление на котелни инсталации в къщи извън града

Системите за управление осъществяват регулиране и управление на съвременно техническо ниво на работата на котелните инсталации с един или няколко котли от всички типове и мощности. Благодарение на единна концепция за регулиране е възможно управление на настенни и подови отоплителни котли, а също така използване на системи за управление на котлите на по-ниско ниво и прилагането й във вид на самостоятелен регулатор за отделен отоплителен кръг.

Спестете до 20% от сметката за отопление с радиаторни термостати

Собствениците на къщи, жилищните кооперации и наемателите на домове са изправени пред значително нарастващи разходи за отопление. Една тенденция, която вероятно няма да се промени в бъдеще и която прави идеята за усъвършенстване на отоплителната система с цел икономия на енергия и пари все по-аткрактивна. Често се оказва, че цялостното обновяване на системата би било добро решение. Все пак, при всички системи важна крачка към постигането на по-ниски сметки за отопление е замяната на ръчните вентили с нови радиаторни термостати. Това е една разумна инвестиция, а разходите свързани с тази инвестиция бързо се възвръщат.

Перфектен контрол и баланс от Данфосс

Предимствата при използването на комбинирания регулатор на дебит и мотор-вентил тип AB-QM на Данфосс.Все по-често се използват климатични системи с вентилаторни конвектори и индивидуален регулатор или компютърна система за мониторинг. При тези системи освен използването на обичайните управляващи мотор-вентили или термостатични вентили, е необходимо да се осигури хидравличният баланс както в режим отопление, така и при режим охлаждане.