Категория: вентили

Двупозиционни зонови вентили за ОВК приложения тип AMZ 112 и AMZ 113

Данфосс предсдтавя ново поколение моторизирани вентили с широк спектър на приложение за инсталации за отопление, вентилация и климатизация. Предлагаме на Вашето внимание техническите данни на вентилите, техните характеристики, предимства и начини на пиложение.

Енергоспестяване чрез влагане на регулиращи и управляващи вентили на HERZ

Инсталирането на самостоятелно действащи (автоматични) щранг регулиращи вентили и стайни температурни регулатори с постоянно действие, както в отоплителните, така и в климатичните системи, се изисква за постигане на резултатно енергостестяване. От съществено значение е да бъдат ограничени енергетичните параметри при работа на една система по отношение на товар и време до необходимия минимум.

Вентили за вода от Oventrop

Водата е най-важният продукт за нашето хранене и грижа за тялото. Тъй като третирането и транспортът й са обект на стриктни директиви и проверки, всеки частен, обществен или индустриален консуматор се снабдява с висококачествена питейна вода. Но какво се случва зад водомера?

Коефициентът Kv – дефиниция, определяне и избор на вентили

Коефициентът kv при даден вентил е константа, която по опростен начин показва капацитета на вентила. Той се определя от производителя на вентила по експериментален начин. Също така определя водния поток в куб.м през вентила за един час при пад на налягането през вентила от 1 Bar.

Термостати и арматура за радиатори от Овентроп

Многообразието и различните конструкции на арматурите и термостатите Oventrop позволяват на търговците на едро, на монтажниците и на проектантите да изпълнят всички арматурно-технически изисквания.

Балансвентили от Данфосс

Първи на унгарския пазар, преди около четири години Данфосс лансира добре познатия вентил AB-QM, наричан общо PIBCV (от английски, независим от налягането балансиращ и регулиращ вентил). Като видяха предимствата на този вентил и популярността на новата технология, други производители също започнаха бързо да разработват подобни продукти. Вследствие от това, се появиха , и предстои да се появят няколко марки.

Балансиращи системи от Овентроп

В небалансираните отоплителни и охладителни инсталации често се появяват проблеми. Някои помещения рядко се затоплят до желаните стойности или не се охлаждат достатъчно. Този проблем се появява най-често под влиянието на други източници на топлина. Със своите балансиращи системи Oventrop предлага на проектантите и на монтажниците всички арматури и комбинации от тях, които са необходими за хидравличен баланс в отоплителните и охладителни инсталации.

Измервателен и балансиращ вентил Leno™ MSV-BD – разработен с нов подход от Данфосс

Данфосс произвежда своите добре познати автоматични вентили за регулиране на диференциалното налягане (балансиране на налягането в щрангове) от серията ASV-P/PV вече в продължение на повече от десет години. Преди около четири години бе въведен автоматичният ограничител на дебит и управляващ вентил AB-QM, използващ новата, революционна за тогава технология РІВСV, която осигурява ефективно хидравлично/моторизирано регулиране при всяко крайно устройство.