pixel

Стенен газов котел Family от Riello: защото семейната топлина е от значение

caloriaFamily – съвършенството вече не е мечта, а реалност.

Характеристики:
– Иновативен топлообменник – основният топлообменник е изработен от неръждаема стомана. Това подсигурява ефективност и надеждност в сърцето на новия котел Family.
– Висока ефективност – високата производителност на основния топлообменник, модулиращата циркулационна помпа и непрекъснатият контрол на параметрите на горенето гарантират много ниска консумация, дори и след години експлоатация.
– Active Combustion Control – усъвършенствана електронна система за контрол на горивния процес, която електронно следи параметрите на горенето и непрекъснато ги оптимизира, за да гарантира оптимални показатели за разход на гориво и вредни емисии.
– Гъвкавост – с Family бъдещето е вече тук. Благодарение на възможността за свързване, чрез BUS протокол, котела може да комуникира с контролера, управляващ хибридни системи и многокомпонентни инсталации, а също така и със системи за дистанционен контрол на комфорта, като RiCLOUD.
– Ниски емисии NOx – в резултат на непрестанния стремеж за намаляване на вредните емисии, новата гама покрива нормите на най-високия към момента Class 6 по отношение на азотните окиси NOx.
– Бърз и лесен монтаж – времето е ценен ресурс. При котлите от гамата Family монтажа и достъпа до всички компоненти са максимално улеснени, за да се спести време на техника при обслужването на уреда.
– Лесно и интуитивно управление – големият LCD дисплей дава на потребителя достъп до цялата необходима информация за работния статус на котела и неговите параметри. Навигацията през функциите и параметрите за настройка никога не е била толкова бърза и лесна. Това е постигнато благодарение на интерфейса, базиран на интуитивни икони и текстови елементи.

caloria

caloriaСерията Family се състои от 3 модела, които се предлагат в комбинирана версия за отопление и Б.Г.В. (KIS) или версия само за отопление (IS):
Family 25 – версия KIS или IS;
Family 30 – версия KIS;
Family 35 – версия KIS или IS.

Отделни кодове или допълнителни китове за преобразуване вече не са нужни в случай на необходимост от преминаване към работа на пропан-бутан, тъй като Family може да адаптира автоматично работата си към вида на горивото с бързо пренастройване от дисплея.

Характеристиките на Family и неговите компактни размери го правят идеалното решение, както за вътрешен монтаж, така и за вграден монтаж (само за модел 25 KIS), а също и за външен монтаж в частично защитено място.

Ефективността и надеждността са напълногарантирани с новия топлообменник от неръждаема стомана на котлите от серията.

Нов основен топлообменник от неръждаема стомана (Inox)

Riello винаги разработва своите продукти с грижа и пълна отдаденост. Непрекъснатият стремеж към усъвършенстване доведе до еволюция в гамата кондензни  котли Новият топлообменник Family, като се започне от основния им  елемент: топлообменника. Новият топлообменник на Family е направен от неръждаема стомана, като профила на серпентината гарантира едновременно голяма топлообменна повърхност и позволява лесно почистване. За достъп до топлообменника е необходимо само да свалите предния капак на котела, което прави обслужването изключително бързо и лесно.

Иновации и при топлообменника за Б.Г.В.

caloria

Riello също така оптимизира топлообменника за Б.Г.В., като за целта са разработени редица симулационни модели. На базата на тези модели е създаден профила, който подсигурява максимален комфорт за потребителя по отношение на редуциране на времето за подгряване на водата за Б.Г.В., а също така дава и стабилност на температурата.

1. Mаксималният възможен профил на натоварване достига до XXL при модел Family 35.
2. Класът на енергийна ефективност е най-високият възможен, спрямо определянето в регламент EU 811/2013.
3. Понижаване на разходите на газ с 10%, спрямо традиционните котли.
4. Времето за получаване на топла вода е под 1 секунда, при активирана функция за предварително подгряване на водата. При традиционните котли това време е около 40 секунди.

caloria

По време на целия интервал на теста, температурата на топлата вода не претърпява забележими колебания. За разлика от новия котел Family, при традиционния котел се наблюдават колебания от около 3 градуса. При промяна на дебита, температурните колебания винаги са по-малки от 5°C, докато при традиционния котел отнема около 1 минута, за да се намали изменението на тази стойност.

Постоянен контрол на вредните емиции

Адаптивен електронен контрол на горенето

Новата адаптивна система за интелигентен контрол на горенето Active Combustion Control (ACC) на котлите Family гарантира максимална ефективност и ниски нива на вредните емисии без значение от обстоятелствата. Системата ACC използва сигнала на йонизационния електрод, който се подава към платката, която на свой ред подава команди към газовия вентил да отвори или затвори в зависимост от моментните параметри на горенето и тяхното отклонение от оптималните теоретични показатели. Системата поддържа оптимално съотношението на газ/въздух в горивната смес, като по този начин нивата на емисиите на CO2 остават постоянни. Настройката при първоначалния пуск на котела вече става напълно излишна, защото системата ACC изцяло автоматизира този процес.

Системата ACC позволява на котела да се адаптира към различните типове газ, като за преминаване от работа на метан към пропан-бутан и обратно вече не са необходими никакви допълнителни китове и аксесоари. Новата система също така е оборудвана и с функция за автодиагностика, която блокира котела още преди да бъдат превишени максимално допустимите нива на вредни емисии.

Предимствата на ACC:
– автоматично адаптиране на системата към типа на газта;
– не е необходимо да се извършва никакво механично калибриране или каквито и да е било ръчни настройки на горивния процес;
– нивата на вредни емисии на CO2 се поддържат постоянно в допустимите норми без значение от обстоятелствата;
– реализират се значителни икономии на газ в сравнение с традиционните системи;
– стабилност и ефективност през целия експлоатационен период.

Family, един котел, създаден със специално внимание към опазването на околната среда.

caloria

Нова дигитална система за управление

Изцяло обновен контролен панел.

Още по-ясна, интуитивна и лесна за използване интегрирана във визията на машината. Големият дисплей с подсветка, релефните бутони и интерфейсът, обогатен с пояснителни текстове и икони, помагат на потребителя и инсталатора при навигация. Чрез панела е възможно да се види работното състояние, да се извърши програмирането и да се осъществи достъп до котела и регулиране на системата.

Система за интелигентно допълване на котела

Котелът е оборудван с функция за полуавтоматично допълване, когато налягането на водата падне под референтната стойност. Функцията се активира бързо и лесно от контролния панел.

Визуализиране на основната информация за функционирането  на котела

В допълнение към датата и часа, на дисплея се показва основната информация, свързана с работата на котела: температурата на подаване на вода и налягането в системата. Използвайки икона на дисплея,  котелът показва и необходимостта от извършване на планирана поддръжка.

Програмиране

Програмирането на оптималната работа на котела, според Вашите нужди е лесно и интуитивно. От панела е възможно да се изпълни почасовото и дневното програмиране за всяка зона на инсталацията.

Дисплеят на Family е оборудван с новата система Color Bar, която информира потребителя за работното състояние на котела. В случай на аномалии е възможно веднага да се разбере степента на сериозност на проблема и дали има необходимост да се потърси техническа помощ.

Зелен – нормална работа. Системата изпълнява заявка за битова гореща вода / отопление или извършва други автоматични операции. Текстът в долната част на дисплея описва текущо активната функция.

Жълт – наличие на потенциално разрешими от потребителя аномалии, които позволяват дори частична експлоатация на котела. Триъгълник за грешка на дисплея дава достъп до детайлите на аномалията.

Червен – наличие на блокиращи аномалии, които изискват намеса от страна на квалифициран техник. Триъгълник за грешка на дисплея дава достъп до детайлите на аномалията.

Сив – системата е в режим на готовност. Няма активна заявка за отопление/Б.Г.В. или аномалия.

caloria

RiCloud – съвършеният начин за дистанционен контрол на котела

Интелигентното дистанционно управление RiCloud ви позволява да управлявате комфорта в дома си по прост и интуитивен начин, дори когато не сте си вкъщи. Чрез специалното безплатно прило- жение е възможно да се провери състоянието на отоплителната система, също така да се включи или изключи котела или пък да се промени температура и време на работа на котела. Всичко това става директно от вашия смартфон или таблет. Възможно е да се управляват до 8 различни зони, всяка от които се контролира от отделен RiCloud.

caloriaС новия котел Family бъдещето вече е тук

Освен в самостоятелна отоплителна инсталация, новият котел Family може да бъде интегриран и към многокомпонентни системи. Благодарение на Mod-BUS протокола, който е вграден в стандартното управление на котела, новият Family може да бъде свързан към централизирани системи за управление и да работи в съчетание с други съоръжения като термопомпи, слънчеви колектори и други.

Не е нужно да решавате на мига!

Не е задължително да инвестирате веднага огромни средства в изграждането на многокомпонентни системи. Новият Family може да работи и самостоятелно, а винаги когато прецените, че желаете да добавите към системата в дома си и допълнителни енергийни източници, като хибридни системи с термопомпи, слънчеви колектори, обемни бойлери и други, котелът е готов да бъде съчетан с тях.

Хибридните системи намаляват разходите за производство на топлина, както и вредните емисии в околната среда благодарение на интегрирането на възобновяеми енергийни източници.

Интерфейс с възможност за управление на хибридната система е включен в контролера REC Hybrid, който може да бъде поръчан като аксесоар и да замени стандартния контролер на котела. Освен, че визуално е напълно идентичен със стандартния контролер, REC Hybrid може да управлява хибридни системи, като винаги дава приоритет на източника, който е оптимален по отношение на енергийната ефективност.

1. Повишаване на енергийната ефективност на системата до Клас А+/А++.
2. Единна система за отопление и охлаждане.
3. Намаляване на разходите за отопление, а също и на вредните емисии, отделяни в атмосферата.

Бързо и лесно инсталиране

caloria

Устройството на котлите от серията Family улеснява значително дейностите по монтаж и поддръжка, което на свой ред пести време на техниците. Оптимизирането на дейностите по монтаж и поддръжка и свеждането на времето, необходимо за тях, до минимум води и до намаляване на дискомфорта, който те причиняват на потребителя.

caloria

Решение за всякаква нужда  по отнощение на монтажа

caloria

Вътрешен монтаж – котелът може да се монтира навсякъде вътре в къщата, а благодарение на елегантната си визия той се съчетава отлично и с най-претенциозните интериорни решения.
Външен монтаж – отвън на частично защитено място, благодарение на степента на защита IPX5D и комплекта с аксесоари за защита от замръзване.
Вграден монтаж – инсталиране в специално предназначена за целта кутия за вграждане (само за модел 25 KIS).

Модел / 25 KIS – 25 IS 30 KIS 35 KIS – 35 IS
Енергиен клас на отопление /       A       A       A
Енергиен клас за Б.Г.В. /       A       A       A
Профил на натоварване /       XL       XL      XXL
Номинална топлинна мощност  kW      20,0      25,0      30,0
Номинална топлинна мощност (80°-60°)  kW      19,5      24,4      29,2
Номинална топлинна мощност (50°-30°)  kW      21,2     26,6       32
Намалена топлинна мощност  kW      3,6      4,9      4,9
Намалена топлинна мощност (80°-60°)  kW      3,5      4,8      4,8
Намалена топлинна мощност (50°-30°)  kW      3,8      5,1       5,1
Б.Г.В.
Номинална топлинна мощност  kW      25      30      34,6
Номинална топлинна мощност*  kW      26,3      31,5      36,3
Намалена топлинна мощност  kW      3,6      4,9      4,9
Намалена топлинна мощност*  kW      3,3      4,5      4,5
Ефективност
Ефективност (80°- 60°) pn max. – pn min. % 97,4 – 97,1 97,4 – 97,4 97,4 – 97,4
Ефективност на изгаряне %      97,8      97,7      97,7
Ефективност (50°-30°) pn max. – pn min. % 106,2 – 105,8 106,5 – 105,0 106,9 – 104,7
Ефективност 30% pn max. (30° връщаща вода) %     108,4     108,3     108,2
Електрически характеристики
Пълна електрическа мощност (pmax отопление) W 84 84 84
Пълна електрическа мощност (pmax Б.Г.В.) W 95 95 95
Захранващо напрежение V – Hz 230 – 50 230 – 50 230 – 50
Клас на защита IP X5D X5D X5D
Отопление
Максимално допустимо налягане bar 3 3 3
Максимална температура °C 90 90 90
Диапазони за задаване на температурата на водата за отопление l 20/45 – 40/80 20/45 – 40/80 20/45 – 40/80
Разширителен съд       10       10       10
Режим на производство на топла вода за Б.Г.В.
Максимално налягане  bar       8       8       8
Дебит топла вода при T+25°C l/min      15,1      18,1      20,8
Дебит топла вода при T+30°C l/min      12,5      15,1      17,4
Дебит топла вода при T+35°C l/min      10,8      12,9      14,9
Диапазон за задаване на температурата за Б.Г.В. (+/-3°C)   °C     37-60     37-60     37-60
Минимален дебит на водата    l       2       2       2
Регулатор на дебита l/min       10       12       14
Габаритни размери
Размери на котела (H**xLxP)  mm 822x470x275 822x470x350 822x470x350
Тегло нето kg 35 39 39

За повече информация – Калория.

Може да харесате още...