pixel

Столична община ще финансира обекти за 51 млн. лв. през тази година

Столичният общински съвет прие годишната програма за работа на общинския приватизационен фонд за 2018 г., приходите в който се очаква да бъдат 53,2 млн. лв. Те ще дойдат от приватизация на общински обекти и от продажбата на 67,64 % от акционерния капитал на Общинска банка на лихтенщайнския инвестиционен фонд „Новито Опортюнитис Фонд АГмвК“.

През годината финансирането на обекти ще бъде в размер на 51 млн. лв. Сумата е предназначена за ново строителство, разширение и ремонти на обекти от образователната, здравната, социалната и транспортната инфраструктура, поддържане на зелената система, както и за допълващо финансиране на проекти по европейски програми.

Решено е до 1 млн. лв. от приватизационния фонд да бъдат използвани за ремонт на подхода към Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев” и прилежащите алеи. В рамките на проекта ще бъде възстановено парковото осветление, ще бъдат обновени алеите и водните площи.

Други 3,9 млн. лв. ще бъдат вложени в изпълнението на проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 Основно училище „Стоян Заимов“, който ще се реализира поетапно през следващите три години.

Може да харесате още...