Стоманени водогрейни котли Riello RTQ 3S

RIELLO RTQ 3S

Ефективност *** според Европейската директива ЕИО 92/42, гарантираща ниски експлоатационни разходи. Когато котлите се комплектоват със сертифицирана горелка, отговарят на изискванията на Директивата за природния газ 2009/142/CE, на Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/CE и Директива за ниско напрежение 2006/95/CE.

Серията стоманени котли RIELLO RTQ 3S са продукт на съвременно производство, интензивни проучвания и натрупан дългогодишен опит в изследователските лаборатории на RIELLO Group. Произвеждат се 17 модела с мощност от 90 до 2 400 kW. Предназначени са за производство на гореща вода за отоплителни инсталации, технологични нужди, получаване на битова топла вода чрез свързване с бойлер и други приложения в бита и промишлеността.

Описание на котела и принцип на работа

RTQ 3S са високоефективни стоманени водогрейни котли. Котлите са конструирани с хоризонтална реверсивна горивна камера и концентрично разположени димогарни тръби. В димогарните тръби са инсталирани турболатори, изработени от неръждаема стомана, които позволяват да се регулира налягането в горивната камера и температурата на изходящите димни газове. Те равномерно разпределят топлинното натоварване и оптимизират работата на горелката. Геометричната форма на пространството на котела е проектирано специално за постигане на оптимално съотношение между обема на горивната камера и топлообменната повърхност.

Корпусът на котела има много добра топлоизолация от стъклена вата с голяма плътност с високи топлотехнически характеристики. Те са проектирани за централно отопление и битова гореща вода, когато се използва в комбинация с подходящ резервоар за БГВ.

За улесняване на техническото обслужване, операциите по инспектиране, поддръжка и почистване на вътрешните части, както и намаляване времето на намеса, предната врата и задният мантел към комина се отварят изцяло. Отварянето на предната врата е възможно, без  да се налага демонтаж на горелката.

Устройство на котела

RIELLO RTQ 3S

 1 – Горелка
2 – Визьор
3 – Предна врата
4 – Панели
5 – Връщаща от инсталацията
6 – Щуцер за баланс
7 – Отвори за накрайник датчик/
инструментални сонди
  8 – Подаваща към инсталацията
9 – Димогарни тръби
10 – Турбулатори
11 – Горивна камера
12 – Фукс
13 – Задна димна камера
14 – Ревизионен люк
15 – Дренаж

 

RIELLO RTQ 3S

Принципът на работа на котлите е базиран на налягането в горивната камера, създадено от изгаряне на горивото и предаването на топлина чрез радиация и конвекция.

Предимства:
– работа с горелки работещи на течно и газообразно гориво, както и с комбинирани горелки газ/нафта;
– възможност за свързване с обемен бойлер за производство на битова топла вода;
– висок коефициент на полезно действие (>90%);
–  възможност за управление на котела със стандартно термостатично табло за управление или табло за управление с регулиране по външната температура.

Термостатични табла за регулиране

Таблата за управление Riello, които се комплектоват със стоманени котли RTQ 3S, са изброени по-долу. Тези контролни панели обезпечават всички нужди на отоплителната система и на устройствата, инсталирани в него. За гарантиране безпроблемна работа и максимална надеждност на инсталацията и работата на котела е отзначение правилния избор на таблото за управление съгласно таблицата.

едно-
сте-
пенна горелка
дву-
сте-
пенна горелка
модули-
раща горелка
каскада слънчев колектор БГВ помпа смесване зона 1 смесване зона 2
C
L
I
M
A

T
O
P

СТАНДАРТНИ ТАБЛА
Контрол от страна на контролния панел с помощта на аксесоари, изброени по-долу
АКСЕСОАРИ
потопяема температурна сонда 1 1 1
температурна сонда слънчев колектор 1
температурна сонда от тръбопровод 1 1
C
L
I
M
A

C
O
M
F
O
R
T

СТАНДАРТНИ ТАБЛА
Контрол от страна на контролния панел с помощта на аксесоари, изброени по-долу
АКСЕСОАРИ
потопяема температурна сонда 1 1 1
температурна сонда слънчев колектор 1
температурна сонда от тръбопровод 1 1
контрол на двустепенна горелка 1
контрол 1 зона на смесване 1

 

RIELLO RTQ 3S

Технически данни

Параметри RTQ 3S
115 166 217 255 318 349 448 511 575
Гориво ГАЗ / НАФТА
Номинална терм.мощност Мин. kW 90 115 166 217 250 318 384 448 511
Макс. kW 115 166 217 255 318 348 448 511 575
Номинална полезна мощност Мин. kW 86,6 110,4 159,2 208,8 239,5 304 369,4 431 491,6
Макс. kW 109,7 158,7 206,8 243,3 303,4 332 427,4 487,5 548,6
Полезна производителност при Pn min % 96,2 96 95,9 96,2 95,8 95,6 96,2 96,2 96,2
Полезна производителности при Pn max % 95,8 95,6 95,3 95,8 95,6 95,4 95,4 95,4 95,4
Полезна производителност при 30% Pn max % 95,1 95,6 96,3 96,5 96,5 96,7 96,7 96,7 96,7
Спад на налягането % <1,4 <1,2 <1
Температура на димни газове (ΔT) °C 95÷108
Максимален капацитет на димни газове кг/сек 0,050 0,072 0,094 0,111 0,139 0,151 0,206 0,222 0,250
Налягане в горивната камера mbar 1,5 1,3 2,2 2,8 3,2 3,9 3,5 4,2 3,4
Обем на горивната камера dm³ 91 138,4 199,1 199,9 298,9 298,9 410,5 410,5 548
Обща топлообменна повърхност 4,35 6,68 8,59 9,47 12,34 12,34 19,04 19,04 23,52
Специфичен термичен товар kW/m³ 25,2 23,8 24,1 25,7 24,6 26,9 22,5 25,6 23,3
Максимално експлоатационно налягане bar 6
Максимална допустима температура °C 110
Максимална температура на експлоатация °C 95
Минимална допустима температура на връщане °C 55
Воден обем л 161 191 268 258 308 308 593 593 758
Турбулатори бр. 22 30 34 39 44 44 60 60 66
Параметри RTQ 3S
639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
Гориво ГАЗ / НАФТА
Номинална терм.мощност Мин. kW 575 639 766 896 1020 1300 1600 2100
Макс. kW 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
Номинална полезна мощност Мин. kW 553,2 614,7 736,9 862 981,2 1250,6 1539,6 2020,2
Макс. kW 609,6 730,8 854,8 1049,4 1240,2 1526,4 2003,4 2289,6
Полезна производителност при Pn min % 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2
Полезна производителности при Pn max % 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
Полезна производителност при 30% Pn max % 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7
Спад на налягането % <1
Температура на димни газове (ΔT) °C 95÷108
Максимален капацитет на димни газове кг/сек 0,277 0,332 0,392 0,477 0,553 0,704 0,911 1,050
Налягане в горивната камера mbar 4,5 5,3 6,0 3,3 5,3 4,7 5,1 7,6
Обем на горивната камера dm³ 548,0 695,0 912,1 1097,8 1479,7 1569,7 2066,2 2066,2
Обща топлообменна повърхност 23,52 28,06 32,87 37,28 42,24 51,37 67,94 67,94
Специфичен термичен товар kW/m³ 25,9 26 26 28,1 29,4 29,7 29,5 33,7
Максимално експлоатационно налягане bar 6
Максимална допустима температура °C 110
Максимална температура на експлоатация °C 95
Минимална допустима температура на връщане °C 55
Воден обем л 758 839 1080 1350 1480 1716 2000 2000
Турбулатори бр. 66 74 76 70 75 93 114 114

 

RIELLO RTQ 3S

Габаритни размери  и тегло

RIELLO RTQ 3SRIELLO RTQ 3SRIELLO RTQ 3S

Размер RTQ 3S
115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
А – широчина мм 805 853 925 925 975 975 1150 1150 1220 1220 1285 1360 1450 1535 1610 1715 1715
А1 – основна широчина мм 753 803 875 875 925 925 1100 1100 1170 1170 1235 1310 1400 1485 1555 1660 1660
В – дълбочина мм 1130 1305 1480 1480 1710 1710 2040 2040 2310 2310 2450 2765 3030 3055 3135 3415 3415
В1 – основна дълбочина мм 945 1110 1255 1255 1450 1450 1710 1710 1930 1930 2110 2375 2470 2580 2630 2980 2980
С – височина мм 790 840 980 980 1030 1030 1210 1210 1280 1280 1335 1430 1530 1610 1680 1850 1850
D – горелка мм 410 435 525 525 550 550 655 655 690 690 715 755 820 865 900 1000 1000
Е – дебелина на вратата мм 135 145 150 150 180 180 195 195 205 205 215 245 270 290 300 300 300
Тегло на котела кг 258 325 420 438 568 568 920 920 1134 1134 1336 1730 2185 2670 3045 4170 4170

RIELLO RTQ 3S

Присъединителни размери

RIELLO RTQ 3SRIELLO RTQ 3SRIELLO RTQ 3S

Размер RTQ 3S
115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
1 – Отопление подаваща ø G2″
G2″ G2″1/2 DN80 DN100 DN125 DN150
DN175
2 – Изм.прибори ø G1/2″
3 – Предпазен клапан
ø G1/4″
G1″1/4 G1″1/2 DN80 DN100
4 – Отопление връщаща
ø G2″ G2″1/2 DN80 DN100 DN125 DN150 DN175
5 – Дренаж
ø G3/4″ G1″
6 – Източване на котела
ø G2″ G1″ G1″1/4 G1″1/2
A
мм 577
628
750
750
850
850
1000 1000
1250
1250
1300
1540
1600
1650
1650
1910
1910
B
мм 124
124
305
305
315
315
480
480
445
445
540
610
656
700
735
745
745
C
мм 115
115
80
80
80
80
75
75
105
105
105
550
100
115
142
122
122
D
мм 95
110
205
205
205
205
215
215
300
300
250
100
850
380
280
510
510
E
мм 95
120
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
115
115
120
120
F
мм

95
95
95
95
95
95
95
95
95
110
115
120
117
155
155
G
мм

85
85
85
85
145
145
180
180
125
145
180
180
215
335
335

 

Размери на фукса и присъединяване към комина

RIELLO RTQ 3S

Размер RTQ 3S
115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
Диаметър ø мм 180 180 200 200 250 250 300
300
300 300 350 400 400
450 500 500
500
Височина H мм 500 525 525 525 550
550 65 655 690
690 715 755 820 865 900 1000 1000

RIELLO RTQ 3S

Избор на горелки

 В случай на подмяна само на котела и употреба на съществуващите горелки, уверете се, че:
– характеристиките на горелката са в съответствие с изискваните от котела;
– дължината и диаметърът на горивната глава са с размерите, посочени в таблицата:

Размер RTQ 3S
115 166 217 255 318 349 448 511 575 639 766 896 1100 1300 1600 2100 2400
L Мин.дължина мм 170 170 215 215 240 240 260
260
275 275 280 325
340
365
375
375
375
Дебелина на вратата мм 140 160 180 180 180
180 185 185 205
205
205 260 280 300 350 350 350

 

RIELLO RTQ 3S

След монтажа на горелката на котела, пространството между горивната глава на горелката и огнеупорния материал на вратата трябва да бъде изпълнено с огнеупорен материал (А), доставен в комплект с муфела на котела.

Избор на горелки Riello

Препоръчаните горелки RIELLO за получаване на най-добри показатели с котли RTQ 3 S са:

Модел горелка
ГАЗ

RTQ 3S

115 166
217
255
318
349
448
511
575
639
766
896
1100
1300
1600
2100
2400
Едностепенни

BS 3 TC Х
BS 4 TC
ХRS 34/1 MZ TL

Х
Х
Х
RS 44/1 MZ TL
ХДвустепенни

BS 3D TC Х
BS 4D TC
ХRS 34 MZ TL

Х
Х
Х
RS 44 MZ TL
ХRS 50 TL
Х
Х
Х

RS 70 TLХ
ХRS 100 TL
Х
Х
Х

RS 130 TLХ
ХМодулиращи

BS 3 M TC Х
BS 4 M TC
ХRS 34M  MZ TL

Х
Х
Х
RS 44 M MZ TL
ХRS 50/M TL
Х
Х
Х

RS 70/M TLХ
ХRS 100/M TLХ
Х
Х
Х

RS 130/M TLХ
ХRS 190/M TC

Х


RS 250/M MZ TC


Х

GAS 9 P/TLХ

RIELLO RTQ 3S

Модел горелка
НАФТА

RTQ 3S

115
166
217
255
318
349
448
511
575
639
766
896
1100
1300
1600
2100
2400
Едностепенни

RG 3 Х
RG 4 S
ХRG 5 S


Х
Х

RL34/1 MZ TC


Х
Х
Двустепенни

RG 3D Х
RG 4D
ХRG 5D

Х


RL 34 MZ TL


Х
Х
RL 44 MZ TL
ХRL 50 TL

Х
Х

RL 70 TL                 Х Х
             
RL 100 TL                    Х Х
Х
         
RL 130 TL                      
Х
Х
     
RL 190 TC                             Х
   
RL 250 TC                               Х
 
P 300 T/G TL                                 Х

 

RIELLO RTQ 3S

 1 – Горелка
2 – Визьор
3 – Предна врата
4 – Панели
5 – Връщаща от инсталацията
6 – Щуцер за баланс
7 – Отвори за накрайник датчик/
инструментални сонди
  8 – Подаваща към инсталацията
9 – Димогарни тръби
10 – Турбулатори
11 – Горивна камера
12 – Фукс
13 – Задна димна камера
14 – Ревизионен люк
15 – Дренаж

0

 

RIELLO RTQ 3S

Отличните топлотехнически показатели, високото качество, широката гама от термични диапазони, улеснени монтаж и сервизиране правят стоманените водогрейни котли RTQ 3S универсални за приложение в различни сфери на битовото и промишлено топлоснабдяване.

Стоманен водогреен котел RTQ 3S 2100 с комбинирана газо-нафтова модулираща горелка RLS 250 M MZ е монтиран в РОЦ кв. Меден рудник – гр. Бургас.

RIELLO RTQ 3S

 

Може да харесате още...