Стрес-тестовете на европейските АЕЦ започват на 1 юни

Вижте също...