Sunsystem проведе конкурс

Sunsystem проведе конкурс

През изминалия месец беше проведен конкурс Кариера SUNSYSTEM за подбор на стажанти от водещи технически и икономически ВУЗ-ове. След внимателна селекция на кандидатите, бяха избрани четирима изявени студенти, които ще имат възможността през лятото да почерпят опит от професионалния екип на NES в реални бизнес условия.

Стажант Звено на NES Възпитаник на ВУЗ
Драгостин Стефанов Производство ТУ, Варна
Никола Николов Производство ТУ, Варна
Яна Богданова Планиране на производството СА „Д.А. Ценов”, Свищов
Михаела Димитрова Финансово-счетоводен отдел ИУ, Варна

Най-добре изявилите се по време на стажа студенти ще бъдат наградени със стипендия за оставащата част от образователния им курс, или ще бъдат поканени на постоянна работа при нас.