Sunsystem пусна на пазара изделие с двойна функция

Sunsystem пусна на пазара изделие с двойна функция

Изделието с двойна функция, което НЕС пусна на пазара е хибриден слънчев колектор SUNSYSTEM PVT 240.

Хибриден фото-термален колектор SUNSYSTEM PVT240
Хибридният слънчев колектор SUNSYSTEM PT е комбинация от фотоволтаичен модул за производство на електрическа енергия и слънчев термален колектор. Изделието извършва две функции едновременно, и щади пространство благодарение на компактния си дизайн.

Известна особеност на фотоволтаичните модули е, че с повишаване температурата на техните клетки, ефективността им намалява с ~ 0.5%/°C.  Те преобразуват слънчевата радиация в електричество за достигане на максимална ефективност е необходимо едновременно обилна слънчева радиация и ниска околна температура. В природата такива условия рядко се случват едновременно – когато слънцето е силно, обикновените PV модули се нагряват и губят ефективност. Благодарение на хибридната конструкция на SUNSYSTEM PVT, фотоволтаичните клетки постоянно се охлаждат, като отдават своята температура на топлоносителя, протичащ през термалната арфа, монтирана зад тях и така работят с оптимална ефективност.

Вижте повече на  http://www.sunsystem.bg/bg/fotovoltaika/PV-T/