Sunsystem пусна на пазара термопомпен бойлер

Българският иновативен производител NES обяви първия си продукт от своето най-ново продуктово направление – термопомпи.

Тази крачка е израз на политиката на компанията непрестанно да обновява своето портфолио с най-актуалните технологии  за добив на енергия от възобновяеми източници.

Флагманът на продуктовата линия е термодинамичен бойлер – и носи познатата марка на компанията SUNSYSTEM. Това е водосъдържател за битова гореща вода с термопомпен агрегат въздух-вода, монтиран върху него. Този иновативен продукт извлича топлинна енергия от атмосферата и я използва за затопляне на битова вода.

Освен базовия модел, NES разработи варианти на изделието с една и с две топлообменни серпентини, които позволяват оползотворяване на друг източник на възобновяема енергия – слънчева система и/или котел на твърдо гориво.

Как работи?

Използва се процес, подобен на този в хладилната и климатичната техника – топлината на атмосферния въздух се извлича посредством въздушен топлообменен апарат, концентрира се в агрегата, за да достигне подходяща температура (55°C) и се подава към меден кондензатор, чрез който се осъществява топлообмен с водата във водосъдържателя. За да функционира ефективно изделието, достатъчно условие е температурата на околния въздух да бъде не по-ниска от -3°С. За входящ въздух може да се ползва въздух,  директно от външната среда или от таванско помещение, гараж, маза и прочие. Ако в помещението работят осветителни тела или електродомакински уреди (фризери, перални, сушилни и др.), отделяната топлина при работата им се улавя от термодинамичния бойлер и се отдава на битовата вода. Необходимо условие е помещението да има осигурен приток на свеж въздух отвън.

Тъй като източникът на енергия е температурата на атмосферата, този метод е особено ефективен и природосъобразен. Kоефициентът за енергийна ефективност на SUNSYSTEM TDB-C е COP 3.7.

Предимства:
– Термодинамичният бойлер SUNSYSTEM TDB-C е компактен (със заемана площ от около 0.3 кв.м.) и лесен за инсталиране – достатъчно е да се постави във вентилирано нежилищно помещение и да се свърже към водопроводната система и той е готов да затопля вода с минимална консумация на енергия.
– Чрез термопомпения механизъм се осигурява икономично загряване на водата до 55°C. По-висока температура на БГВ се достига чрез вградения електрически нагревател или чрез използване на слънчева инсталация/котел посредством опционалните топлообменни серпентини.
– Поради способността му да изсушава въздуха, термодинамичният бойлер може да се използва да балансира влажността в перални помещения и други влажни пространства.
– Работата на SUNSYSTEM TDB-C се контролира от микропроцесорен контролер, който регулира режимите на термопомпения агрегат. Благодарение на интелигентното електронно управление, изделието може да бъде фино настроено към нуждите на потребителя – налична е опция за настройване за работа в определени часове и дни на седмицата.
– Водосъдържателят, като всеки един бойлер SUNSYSTEM, е защитен чрез високотехнологичен титаниев емайл, а антикорозионната защита е осигурена посредством аноден протектор.
– Изделието има специална антибактериална функция за пречистване на топлата вода от вредни микроорганизми.

Серията термопомпени бойлери на NES към момента е представена от три модификации – базов, с една серпентина и с две серпентини и предстои да бъде развивана и допълвана.

TDB-C EL Термопомпен бойлер. Технически данни:

TDB-CS термопомпен бойлер с топлообменна серпентина. Технически данни:

TDB-CS2 термопомпен бойлер с две серпентини. Технически данни:

Очаквайте още решения за енергийна ефективност от професионалиста по възобновяема енрегия на www.sunsystem.bg