Съвместен семинар на Данфосс и фирма НАСА-Д ООД

Съвместен семинар на Данфосс и фирма НАСА-Д ООД

Днес, 17 май 2012 година, в София – в сградата на Националния Институт по метеорология към БАН беше проведен съвместен семинар с най-големият дистрибутор на Данфосс, фирма НАСА-Д ООД. Семинарът беше предназначен за клиенти на фирма НАСА, работещи предимно в областта на отоплението, климатизацията и вентилацията. На семинара присъстваха представители на над 20 фирми, които се занимават с проектантска и инсталационна дейност в този бранш.

Инж. Деян Петров – управител на НАСА-Д представи новите интелигентни мотор-вентили на Данфосс. Презентацията беше подготвена изключително професионално и имаше подчертано конкретна практическа насоченост. В залата бяха изложени множество работещи модели на двупътни и трипътни смесителни вентили и задвижките към тях с различни размери. Изключително интересно беше представянето на работещ вентил със задвижка в реално време чрез специално разработена компютърна програма за демонстрация. Прецизната реакция на задвижката на подадения сигнал показа на практика неоспоримите качества на представените продукти.


Вижте също...