Съвместен семинар на Филкаб и Siemens

Съвместен семинар на Филкаб и Siemens

Направление Сградни технологии при Сименс ЕООД и ФИЛКАБ АД проведоха съвместен технически семинар, който се състоя на 12.02.2013 г. в гр. Пловдив. Събитието бе открито с кратко представяне на фирма Siemens и фирма Филкаб, домакин на семинара. Инженери, проектанти и специалисти от водещи индустриални и инженерингови компании имаха възможност да се запознаят с продуктите и системите за ОВК на Siemens, представена от Димитър Крушовски – инженер продажби в направление Сградни технологии. Представени бяха разновидностите на системите за автоматизация Synco 100, 200 и 700, а също и системата за домашна автоматизация Synco Living.

Във втората част на семинара беше обърнато внимание на продуктовите гами термостати, сензори, датчици, вентили и задвижки с марка Сименс. Освен това беше направен преглед на продуктовата серия контролери за отопление и на средствата за измерване (топломери и водомери). Гостите имаха възможност да се запознаят с мостри на представяните продукти.
 
 Семинарната част приключи с демонстрация на програмата за избор на ОВК продукти на Siemens – HIT (HVAC Integrated Tool).

Подобни съвместни прояви спомагат за популяризирането на високотехнологични продукти и системи на българския пазар от световно признати производители, и внедряването на ефективни системни решения в сградните технологии.


Вижте също...