Synco IC от Semens отвежда системите за сградна автоматизация в облачните технологии

Synco IC от Semens отвежда системите за сградна автоматизация в облачните технологии

Направление Сградни Технологии на Siemens обяви пазарния дебют на Synco IC, облачно базирана система за отдалечен контрол и мониторинг на ОВК инсталации. Synco IC е една от първите системи за сградна автоматизация, проектирани специално за използване в малки и средни сгради. Преди разработването на Synco IC не беше икономически целесъобразно да се използват системи за сградна автоматизация в имоти с такива размери.

Приблизителни оценки сочат, че около 40% от световното потребление на енергия се дължи на сградите. 66% от всички сгради попадат в категорията на малките и средни постройки, което означава, че те са най-големите консуматори на енергия. Въпреки това доскоро този пазарен сегмент не бе привлекателен за професионалната сградна автоматизация поради икономическа неизгодност, изразяваща се в сериозни разходи за труд и необходимостта от използването на скъпи сървърни системи с голямо дисково пространство.

Облачната технология премахва излишното обслужване
Облачно базираната система за отдалечен мониторинг и контрол на ОВК инсталации Synco IC осигурява пълен преглед и визуализира най-важната информация за свързаните инсталации с един поглед. Операторите могат веднага да разберат кои инсталации са свързани към системата за сградна автоматизация, дали има съобщения за грешки, както и дали отделните клонове и контури на топологичната й схема са енергийно ефективни.

Synco IC използва символа „Зелено листо“, за да идентифицира инсталации, които не са енергийно ефективни, и позволява на потребителите бързо да коригират настройките с един клик с мишката. Достъп до детайлни изгледи – от целите сгради до отделни етажи и разклонения на инсталациите, може да бъде осигурен чрез функцията за обзорен преглед на системата. Всеки екран дава на експлоатационния персонал различни възможности за контрол, които зависят от настройките на системата и делегираните права за достъп на съответното йерархично ниво.

Редуциране на разходите за труд
Synco IC е много лесен за инсталиране: просто свържете уеб-сървъра към полевата шина на ОВК инсталацията и след това към захранването и към интернет. Системата поддържа всички инсталации, оборудвани с комуникационни контролери Synco и Sigmagyr, комуникационни термостати или KNX устройства. Това позволява дори по-стари инсталации да бъдат свързвани към Synco IC. Въвеждането в експлоатация е също толкова лесно: всичко, което е необходимо, е създаването на потребителски акаунт.

При разработването на Synco IC Siemens е отделил специално внимание на сигурността на данните. Предаването на данни по интернет е криптирано с цел избягване на хакерски атаки. В зависимост от клиентските изисквания данните се съхраняват резервирано в центрове за данни в различни локации за осигуряване на най-високо ниво на сигурност. Системите и данните са достъпни само от оторизирани лица с определени права за достъп, базирани на техните позиции и отговорности.

Широко приложение и перспективи
Synco IC е подходящ за използване във фасилити компании, менажиращи големи портфейли от малки сгради. Той също така е оптимален избор за градове и общини, които имат комплекси от отделни сгради, например областни дирекции, училищни постройки или домове за възрастни хора. Synco IC намира приложение и в компании, които предпочитат да организират и поддържат централизирани системи за сградна автоматизация в глобалните си клонови мрежи.


Вижте също...