pixel

Създава се регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще създаде регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката. Това са подстанции, компресорни станции, газоразпределителни станции, големи хидроенергийни съоръжения, електроцентрали и други.

Това е възможно след като ведомството получи като дарение базисен софтуер за управление при кризисни ситуации от фирма „ЕСРИ – България” ООД, съобщиха от МИЕТ. Договорът за дарението бе подписан днес, 17 ноември 2010 г. от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Евгения Караджова, управител на ЕСРИ – България” ООД. Стойността на дарението е 100 хил. лв. На подписването присъства и Лю Нелсън, мениджър „Корпоративни решения за сигурността и вътрешния ред” в ESRI Inc, САЩ.

Съгласно споразумение между американската фирма ESRI Inc и Европейската агенция за опазване на околната среда, влязло в сила на 1 октомври 2010 г., се предвижда през следващите 2-3 години да бъде предоставен специализиран софтуер за безвъзмездно ползване от държавните институции на страните – членки на ЕС на стойност 10 млн. евро. МИЕТ е включено в списъка на одобрените по това споразумение ведомства след подписания днес договор.

„Убедени сме, че получаваме високотехнологичен продукт, който ни дава възможност за ефективно управление на кризисни ситуации и защита на критичната инфраструктура в системата на икономиката и енергетиката”, каза министър Трайков след подписването на документа.

По думите на Лю Нелсън „дареният софтуер позволява много по-ефективно управление на кризите, така че да се запазят здравето и живота на хората и да се ограничат до минимум материалните щети”

Благодарение на специализирания софтуер, всички обекти, които трябва да бъдат защитени от тероризъм, природни бедствия и аварии, ще бъдат визуализирани на специална гео-пространствена информационна платформа. Така те могат да бъдат наблюдавани непрекъснато и при възникване на критична ситуация, тя да бъде разрешена максимално бързо и ефективно. Системата дава информация и за отстоянията на обектите до най-близките пътища и осигурява връзка със звената на Гражданска защита, МВР, Спешна помощ и службите на пожарната, както и с тел. 112.

Системата ще бъде интегрирана с подобни системи, действащи в други фирми и ведомства. На първия етап се предвижда интеграция с Електроенергийния системен оператор, Булгартарнсгаз и големите хидроенергийни обекти.

Дарението предвижда и обучение на служители от дирекциите „Управление при кризисни ситуации”, „Сигурност на енергоснабдяването” и „Природни ресурси и концесии” за работа със специализирания софтуер.

Това е началото на ефективното управление на кризисни ситуации и защита на критичната инфраструктура в системата на икономиката и енергетиката, коментират от МИЕТ.

„ЕСРИ България” ООД е изключителен представител на Environmental Systems Research Institute (ESRI) – USA. Компанията разработва, внедрява и поддържа гео-базирани информационни системи в редица министерства и институции в държавната администрация в България, в това число и в МИЕТ за управление на природните ресурси и концесиите. Сред по-значимите проекти в енергетиката са националната ГИС за електропреносната мрежа, ГИС за електроразпределение и за дистрибуция на природен газ.

econ.bg

Може да харесате още...