Климатичните тавани на SySpro в 3D-жилищна сграда

В случая с първата в Германия жилищна сграда, изградена 3-дименсионално, иновативен е не само начинът на изграждане на стените, а и климатичната система, използвана в предварително изработените елементи на сглобяемите таванни плочи, която също съответства на ориентирания към бъдещето характер на обекта. В края на май...