Софтуер подобрява енергийна ефективност

Софтуерният пакет AutoBEM предоставя енергиен модел, който помага да се вземат обосновани решения за подобряване на енергийната ефективност. Oak Ridge National Laboratory ORNL разработва продукт, който въз основа на публично достъпни данни създава цифров близнак за 129 милиона сгради в САЩ. Това е бърз начин да...