VOC сензор за индивидуален контрол

VOC сензорът от B.E.G. измерва качеството и влажността на въздуха и регулира температурата. Качеството на въздуха се измерва с помощта на летливите органични съединения (VOC). Граничните стойности могат да се задават индивидуално, a съответният светодиод показва текущото състояние на качеството на въздуха и влажността в цветовете...