Отоплителната индустрия в Германия е част от критичната инфраструктура

Федералното правителство на Германия класифицира отоплителния бранш (включително индустрия, търговия на едро и инсталатори) като системно важен за опазването на критични инфраструктури. Тази класификация обхваща и службите за обслужване на клиенти. „BDH (сдружението на бранша) приветства това потвърждение от федералното правителство и в същото време благодари...