Отопление с водород от утайки на отпадъчни води

Процес, разработен от Института за системни и иновационни изследвания Fraunhofer ISI, ще направи възможно получаването на 100 кг водород от един тон биомаса. За това могат да се използват дори утайките от комуналните отпадъчни води. В университетите Fraunhofer ISI и TH Bingen двама учени изследваха процеса...