Би Джи Ар Груп получи Златна награда от класацията на КСБ

Би Джи Ар Груп ООД бе наградена със златен приз и сертификат, в годишната класация на КСБ за постигнати резултати през 2019 г., в изпълнението на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – раздел малки предприятия (до 30 човека). Основните...