Докога цените на енергията ще растат?

На срещата на 26 октомври 2021 г. европейските министри на енергетиката не успяха да се споразумеят за общ подход с оглед на рязко покачващите се цени на енергията. Дори когато става въпрос за това какво е устойчиво производство на енергия, мненията силно се различават: Германия разчита...