И вие ли мечтаете за естествена вентилация без никакъв дим?

Системата CompactSmoke от WindowMaster вече може да се използва не само за отвеждане на дим, но и за контролирана естествена вентилация. Отворите или естествените системи за отвеждане на дим и топлина са основни компоненти на концепцията за противопожарна защита. Ако обаче се контролират интелигентно, те също...