Детекторът за хладилен агент наблюдава заетите помещения и офиси

Съгласно европейския стандарт EN 378, в случай на теч не трябва да се надвишава максималната концентрация на хладилния агент. Детекторът за хладилен агент MVR-300 от Bacharach наблюдава определени хладилни агенти в жилищни помещения или офиси. MVR-300 се използва за наблюдение на хладилните агенти MVR-300R410A, R407C, R404A...