Vodafone пренася интелигентния контрол от Smart Klima в облак

Vodafone и Smart Klima работят заедно по маркетинга на дръжка за контрол на климата и налагането на концепцията IoT в строителните технологии. Интелигентната дръжка на прозорец помага при вентилацията и непрекъснато измерва въздуха в стаята. След това съобщава дали съдържанието на CO₂ или влажността в помещението...