Dynamic V8 от Dynamic Air Quality Solutions задава стандартите за по-чист и здравословен въздух

Dynamic V8 от Dynamic Air Quality Solutions задава стандартите за по-чист и здравословен въздух в помещенията, надминавайки всичко известно на пазара по отношение на контрола на замърсяването, поддръжката и общите разходи за притежание. Dynamic V8 гарантира MERV ефективност от 15 (MERV е рейтингова система за ефективност...