Електричество от дърво – когато всяка стъпка генерира енергия

Екипът на Инго Бургарт от Empa и ETH Zurich вече няколко пъти доказа, че дървото може да се използва не само като строителен материал. Изследователската работа често е свързана с разширяване на съществуващите свойства на дървесината по такъв начин, че да е подходяща за напълно нови...