Община Свиленград реализира поредния проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На 30 август 2017 г. с официална церемония „Първа копка“, Община Свиленград постави началото на строително-ремонтните дейности по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-3”, който се изпълнява по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на...