“Eлектроразпределение Юг“ получи разрешение за платформи за щъркелови гнезда до 2021 г.

“Eлектроразпределение Юг“ получи от Министерството на околната среда  и водите (МОСВ) ново разрешително за обезопасяване на щъркеловите гнезда по електроразпределителната мрежа. То е валидно до март 2021 г., като периодите за извършване на техническите дейности по обезопасяване на гнездата (монтиране на платформи за гнездене) остават непроменени...