По-екологично охлаждане с EQPipe от Kelvion

В съответствие с нарастващата тенденция за използване на по-екологични хладилни агенти в сектора на хладилните системи и термопомпите, Kelvion представи новата си интегрирана технология за топлообменници EQPipe. Новите по-екологични хладилни агенти имат различни свойства, които варират в зависимост от техните компоненти. Според Kelvion тези разлики могат...