pixel

Етикети: Европейска комисия

european

ЕК одобрява 6,9 млрд. евро водородна инфраструктура

Европейската комисия (ЕК) одобри държавна помощ в размер до 6,9 млрд. евро в подкрепа на развитието на веригата за създаване на стойност за водорода като част от третия пакет по схемата IPCEI. IPCEI Hy2Infra, както се нарича пакетът, включва 33 проекта от Франция, Германия, Италия, Нидерландия,...

RWE Power

Целите на ЕС за климата за 2030 г. са изложени на риск

Въпреки всички усилия, ЕС рискува да не успее да постигне целите си за 2030 г., а разликата между амбициите и реалността няма да намалее дори и след това. Прогнозният доклад на Европейската агенция по околна среда хвърля поглед в бъдещето. В своя прогнозен доклад за 2030...

ЕК одобрява схема за възобновяеми енергийни източници и съхранение на енергия в Словения

В съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, Европейската комисия (ЕК) одобри схема за 150 млн. евро (161 млн. щатски долара) за Словения, която има за цел да подкрепи разширяването на производството на енергия от възобновяеми източници, на топлоенергията и на системите за съхранение на...

ec

Новата рамка на ЕК улеснява поддържането на възобновяеми енергийни източници и съхранението на енергия

Европейската комисия прие Временна рамка при кризи и преход, за да помогне за ускоряване на инвестициите и финансирането на чисто технологично производство в Европа. В съответствие с Индустриалния план за Зелената сделка, актуализираната рамка изменя и частично удължава тази, която беше приета преди година и беше...

Green Deal

ЕК представи Индустриален план за Зелената сделка

Европейската комисия представи своя Индустриален план за Зелената сделка (Green Deal Industrial Plan) в подкрепа на европейска индустрия с нулево нетно потребление и в отговор на подобни действия от страна на големи икономики като САЩ, които приеха Закон за намаляване на инфлацията. Индустриалният план беше обявен...