Мобилна енергийна система Faber

По света системите за генериране на слънчева енергия и акумулаторни батерии все повече се превръщат в присъщ компонент за децентрализирано енергийно снабдяване и вече допринасят значително за осигуряване на безопасно и устойчиво енергийно снабдяване. По-специално, за използване в зони извън мрежата, силните страни и ползите от...