Нови топлообменници обещават по-голяма енергийна ефективност

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH преработи част от своето портфолио с топлообменници. Със сериите FP2000 и FP4000 компанията предлага нови термично и хидравлично оптимизирани пластинчати топлообменници. Те се прилагат основно при технологиите за отопление и климатизация, но също така и при строителството на машини и съоръжения, както...