Ефективна геотермална енергия без сондиране

Геотермалната енергия е най-надеждният източник на енергия за термопомпите. Геотермалните колектори GeoCollect за екстензивни геотермални абсорбатори използват геотермална енергия без пробиване. Термопомпите са отоплителната система на бъдещето. Колкото по-висока и по-равномерна е температурата на техния източник на топлина, толкова по-ефективни и икономични са те. Колекторите GeoCollect...