Никога не бихте предположили, че тази градска къща в Ню Йорк е пасивна

Carroll Gardens е добър пример за това как архитектите могат да добавят всички предимства на пасивната къща в една стара градска къща в Ню Йорк. Според тях къщата, построена в края на 18 век, има непокътната фасада от кафяв камък и дървен корниз, докато голяма част...