pixel

Етикети: HFC

pexels

Европа постигна съгласие по сделката за Ф-газовете

Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение, което включва конкретни забрани за употребата на HFC и HFO и пълно преустановяване на употребата на Ф-газове до 2050 г. На 5 октомври 2023 г., по време на четвъртите и последни т.нар. тристранни преговори, преговарящите от Парламента и Съвета...

Цените на хидрофлуоровъглероди (HFC) хладилни агенти се стабилизират

Цените на хидрофлуоровъглероди (HFC) хладилни агенти в Европа са се стабилизирали през първото тримесечие на тази година. За първи път обаче, цените на хидрофлуороолефин хладилeн агент R1234yf, с ниско съдържание на парникови газове (GWP), намаляват. Цифрите са включени в последния доклад на Европейската комисия, изготвен от...