AHRTI изследва хладилни агенти с нисък GWP за топлинна и химическа стабилност

Изследователският отдел към американският Институт за климатизация, отопление и охлаждане, AHRTI, изследва топлинната и химическата стабилност на хладилните агенти с нисък GWP с лубриканти и тяхната дългосрочна съвместимост с различни материали. Хладилните агенти ще бъдат тествани и за стареене в запечатани стъклени тръби в съответствие със...