Time определя OptiClean от Carrier за най-доброто изобретение за 2020 г.

Time обяви Dual-Mode Air Scrubber & Negative Air Machine OptiClean на Carrier Global Corporation за едно от 100-те най-добри изобретения за 2020 г. OptiClean е разработен чрез бързи иновации в началото на 2020 г., за да подпомогне поддържането на стаи за инфекциозна изолация в болниците. Time...