Подобрете комфорта в дома с бустерна система Grundfos

Ниско водно налягане, променлива температура на водата в душа, шум в тръбите или помпата, твърде висока консумация на вода или неподходяща бустерна помпа? В Grundfos Lab може да откриете решението на всички тези проблеми и как може да получите оптимална бустерна система с максимален комфорт. CMBE...