Какво планира ЕС за по-добра защита на климата до 2050 година?

Предложенията на Европейската комисия имат за цел да ускорят темповете за намаляване на емисиите на парникови газове през следващите десет години. Те съчетават следните мерки: Търговия с емисии: комисията предлага да се намали още повече таванът за всички емисии и да се увеличи годишното намаление. Освен...