Комбинирането на топлинна и електрическа енергия е ключов фактор за енергийния преход в Европа

Последно проучване установява, че когенерацията е основна възможност за постигане на въглероден неутралитет в Европа и може да спести над 8 милиарда евро от разходи за енергийни системи годишно до 2050 година. Реализирането на рентабилния потенциал за когенерация във всички сектори ще увеличи енергийната ефективност и...