Вентилационна система от Wolf за концертна зала в Манхайм

Центърът за събития Eventhaus Capitol в Манхайм е културна институция, в която се провеждат концерти, играят се комедии и кабаре. Времето на пандемичните ограничения през 2020 г. беше оползотворено за  модернизиране на сградата. Важна част от обновлението е новата вентилационна система на Wolf. Отделните части на...