Immergas представя: сплит термопомпа Magis Hercules Pro – ефективност и максимален комфорт на битова гореща вода с възобновяема енергия

Цели 75% от емисиите на парникови газове в Европа се дължат на производството и потреблението на енергия. Чистата енергия е движещата сила към нисковъглеродната икономика, затова и преустройството на енергийния сектор е предпоставка за поемането по пътя към климатична неутралност до 2050 г. Реализирането на плана...