Слънчевата енергия – новият цар на световния енергиен пазар?

Международната агенция по енергетика (IEA) очертава три сценария за бъдещото търсене на енергия в света. Във всеки един от тях обаче изкопаемите горива все още намират своето място. Според неотдавнашен доклад на Международната агенция по енергетика, слънчевата енергия ще играе основна роля за удовлетворяване на търсенето...