Хладилни системи с CO₂ за малки магазини

Въглеродният двуокис бързо се превръща в предпочитан хладилен агент на търговците на храни. В момента все повече супермаркети преминават към транскритичните процеси с CO₂ за хладилни системи. Има основателна причина за това – CO₂ предлага значителни ползи, особено за тези, които искат да ограничат вредното въздействие...