Контролерите Tracer SC+ на Trane осигуряват гъвкавост и ефективност за Mitsubishi Electric N-Generation City Multi VFR системите

Платформата за управление Trace SC+ на Trane вече се интегрира с технологията за променлив обем на хладилния агент (VRF) на Mitsubishi Electric N-Generation CITY MULTI. Интуитивният онлайн потребителски интерфейс позволява бързи настройки и максимизира комфорта, гъвкавостта и ефективността на работещи и посетители в сгради с търговско...